Horný Hričov - oficiálne stránky obce

Vitajte na oficiálnej webovej stránke obce Horný Hričov.


AKTUÁLNE 

 • Oznámenie na prebratie zásielky: Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. : Anna BROSSOVÁ, 013 42 Horný Hričov. Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 30 dní od vyvesenia oznamu. - Vyvesené dňa 24.5.2016

  

 • FLORIÁNSKY BEH ZDRAVIA28.5.2016 • 13:00 hod.2. ročník Floriánského behu, ktorý organizuje Dobrovoľný hasičský zbor v Hornom Hričove │ pozrite si plagát - Vyvesené 24.5.2016

  

  

 

 • OZNAM: 17.5.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia

 

 • POZVÁNKA: Milé mamičky, starké a babičky! Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2016 o 15,00 hodine v Miestnom osvetovom stredisku pri Bare Z. Tešíme sa na Vás!

 

 • PONUKA PRÁCE: Spoločnosť ALBSTONE, s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pozíciu: SKLADNÍK, BRUSIČ, PILČÍK, ÚDRŽBÁR. Kontakt: +421 948 501 501 │ ALBSTONE s.r.o., 013 42 Horný Hričov - Vyvesené dňa 9.5.2016

 

 

 

 • OZNÁMENIE o začatí konania o zmene / určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania Ochranné pásma Letiska Žilina je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 09.05.2016 do 25.05.2016 (Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 17:00 h) a (Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 17:00 h). Starosta obce - Vyvesené dňa 9.5.2016
 

 

 • POZVÁNKA: V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa v zasadačke Obecného úradu Horný Hričov uskutoční dňa 09. 05. 2016 /pondelok/ o 17.00 hod. riadne rokovanie obecného zastupiteľstva Všetkých občanov srdečne pozývame. Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce. Pozrite si aj program rokovania. - Vyvesené dňa 6.5.2016

 

 

 

  

 • POZVÁNKA: "Po stopách Ľudovíta Štúra"

Prosíme záujemcov o účasť aby sa telefonicky alebo mailom nahlásili na tel. čísle: 0905 245 263 alebo info@obechornyhricov.sk. Registrácia je z dôvodu určenia počtu pre vytlačenie pamätných listov. Jedná sa o celodennú akciu kde prejdenie trasy bude trvať cca 5 hodín. Tešíme sa na Váš záujem a účasť. Toto spoločné turistické podujatie je odkazom na pamiatku prechodu Ľudovíta Štúra z Horného Hričova do Diviny, ktoré sa udialo 24.05.1848 aby unikol žandárom a zatykaču a mohol sa zúčastniť Slovanského zjazdu v Prahe, ktorý sa začal 2.júna 1848.

 
 
 • OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania, Oznamujeme Vám, že miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa a daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť na v úradných hodinách na Obecnom úrade. Vyvesené dňa: 18.03.2016
 • Oznámenie
OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Zmena a doplnok Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Svederník, aktualizácia na roky 2015-2020“. Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 04.03.2016 do 20.03.2016
Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 17:00 h
Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 hod 12:00 h do 17:00 h


 • Oznámenie
OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Zmena a doplnok Program rozvoja obce Divinka pre obdobie 2015-2020“. Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 03.03.2016 do 19.03.2016
Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h od 12:00 h do 17:00 h
Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h Od 12:00 h do 17:00 h


 • Výlukové opatrenia - Horný Hričov
Zverejné:26.2.2016

 • Rozhodnutie - Výstavba vodovodu v obci Horný Hričov
Zverejnené: 25.2.2016


 • Rozhodnutie o stavebnej uzávere
Dátum vyvesenia: 24.2.2016


 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Implementácia GSM-R do siete ŽSR
Zverejnené: 16.2.2016


 • Zmena a doplnok č.4 územneho plánu obce
Zverejnené: 22.2.2016


 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
Zverejnené: 12.2.2016


 • Stanovisko k udeleniu zmenu súhlasu - SAKER
Zverejnené: 11.2.2016


 • Stanovisko k prevádzkovaniu na zber odpadu - Zberné suroviny
Zverejnené: 11.2.2016

 • Ozámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - COOP Jednota Žilina
Zverejnené: 8.2.2016


 • Ozámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - Zväz pre skladovanie zásob
Zverejnené: 8.2.2016


 • Oznámenie - výrub stromov
Zverejnené: 8.2.2016


 • Konkurz na pracovné miesto - Odborný referent obecný úrad Horný Hričov
Zverejnené: 3.2.2016


 • Ozámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Dátum vyvesenia: 2.2.2016


 • Výlukové opatrenia - Horný Hričov
Zverejnené: 1.2.2016


 • Časový harmonogram predaja čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov prostredníctvom„Mliečneho expresu 3“ platný od 20.01.2016
Zverejnené: 25.1.2016


 • Výlukové opatrenia - Horný Hričov
Zverejnené: 15.1.2016


 • Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja
Zverejnené: 22.12.2015


 • Saker: Správa o hodnotení EIA
Zverejnené: 22.12.2015


 • OZNAM
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti „Mechanická úprava kovových odpadov“ firmy
SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298, je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno
z neho robiť výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotovovať kópie počas pracovných dní
od 21.12.2015 do 20.1.2016
pondelok a stredu v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod.
od 12,00hod. do 17,00 hod.
štvrtok a piatok v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod.
od 12,00 hod. do 14,30 hod.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa
zverejnenia
Zverejnené: 21.12.2015 • Oznámenie o začatí správneho konania sevak
Dátum vyvesenia: 11.12.2015


 • Pozvánka
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , sa uskutoční  dňa 14.12. 2015 / pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.
Všetkých občanov srdečné pozývame
 • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Zverejnené: 23.11.2015


 • Pozvánka

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , sa uskutoční dňa 23.11. 2015 / pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.

Všetkých občanov srdečné pozývame • OZNAM
Dňa 19. 11. 2015 od 9, 30 hod. bude obecný úrad zatvorený z dôvodu rokovania Mikroregiónu Hričov


 • OZNAM - stavebná uzávera
Dátum vyvesenia: 6.11.2015


 • Oznámenie uzávierky


 • Výlukové opatrenia


 • OZNAM
Dňa 10. 11. 2015 bude obecný úrad zatvorenýz dôvodu prechodu obce na elektronizáciu služieb


 • Ponuka práce

Firma cleanex-cleanex s.r.o. hľadá upratovačku do kancelárskych priestorov v Hornom Hričove. Pracovný úväzok je 5 hodín denne.

Záujemkyne sa môžu hlásiť na tel. čísle 0907 343 435 • OZNAM
Dňa 3. 11. 2015 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu prechodu obce na elektronizáciu služieb • Ponuka práce

Detektívna Informačná Služba s.r.o. hľadá spoľahlivých pracovníkov SBS s preukazom odbornej spôsobilosti (aj bez) na svoje obchodné objekty v Žiline.

Práca je na trvalý pracovný pomer,

- dobré platové podmienky 2,33+príplatky

- seriózny prístup, odborné vedenie

- stabilná a dlhodobá práca

- stravné lístky

- možnosť získať preukaz odbornej

spôsobilosti ZDARMA

Záujemci hláste sa na 0918 467 073, nabory@dis.sk • Pozvánka
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , sa uskutoční
dňa 28.10. 2015 / streda/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
riadne rokovanie obecného zastupiteľstva.
Všetkých občanov srdečné pozývame


 • Ponuka práce - elektrikár - Nemecko

Príloha

  • Zázna zo šetrenia podnetu - dažďová zádrž na starej ČOV


 • Memorandum o spolupráci


 • Odstávka elektrickej energie 8.11.2015


 • Odstávka elektrickej energie 9.11.2015


 • Oznámenie Madunický

Príloha

  • Oznámenie o strategickom dokumente

Príloha

  • OZNAM - Zmena spôsobu nahlasovania spalovania po lesnej tažbe

Príloha • OZNAM

Oznamujeme občanom, že zajtra v stredu 9. 9. 2015 bude odstávka vody v celej obci, z dôvodu odstránenia poruchy v čase od 8, 00 hod.  do 13, 00 hod.

Za pochopenie ďakujeme 


 • VÝLUKOVÉ OPATRENIA HORNÝ HRIČOV

Príloha • OZNAM

0znamujeme občanom, že dňa 31.08.2015/t. j. pondelok/ bude obecný úrad otvorený v čase od 7,30 hod.  do 14,30 hod. v prípade potreby volajte na č. t. 0905 339 190 alebo 0949 504 400 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Príloha • OZNAM
Vedúca tunajšej pošty oznamuje naším občanom, že pošta bude z prevádzkových dôvodov otvorená:
Streda     26.8.2015 od 14, 30 hod.   do  17, 00 hod.
predaj novín od  8, 00 hod.    do    8, 30 hod.
Štvrtok    27. 8. 2015 od  8, 30 hod.    do   11, 45 hod.


 • OZNAM
Dňa 25. 8. 2015 v utorok sa v našej obci uskutoční zvoz separovaného odpadu vo vreciach


 • Oznámenie - Výstavba vodovodu

Príloha

Vyvesené: 7.8.2015 • Výlukové opatrenia Horný Hričov


 • OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA
Zverejnené: 29.7.2015


 • Formulár na vyjadrenie námietok voči zámeru Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Horný Hričov


 • Meteorologická výstraha


 • Vyhlásenie nebezpečie požiaru


 • Pozvánka
V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov , sa uskutoční
dňa 6.7. 2015 / pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Všetkých občanov srdečné pozývame

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , sa uskutoční  dňa 6.7. 2015 / pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Všetkých občanov srdečné pozývame

Program • OZNAM
Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotovovať kópie počas pracovných dní od 23.6.2015 do 8.7.2015,
pondelok a stredu v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod. od 12,00hod. do 17,00 hod.
utorok, štvrtok a piatok v čase od 7,30 hod. do 11,30 hod. od 12,00 hod. do 14,30 hod.


 • OZNAM - Výroba elektrickej energie saľovaním obnoviteľných zdrojov
Zverejnené: 17.6.2015


 • OZNAM o výluke vlakov


 • OZNAM
Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie „Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov Horný Hričov“ navrhovateľ EFES s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy alebo  na vlastné náklady zhotovovať kópie počas pracovných dní od 17.06.2015 do 30.07.2015,

  • Rozhodnutie - VS Hričov dodatočné kotvenie pilierov hate

Príloha

Zverejnené 11.6.2015 • Verejná vyhláška

Príloha

Zverejnené 11.6.2015 • Rozhodnutie - Vitalo Slovakia S.R.O.
Zverejnené: 10.6.2015, Vyvesené: 9.6.2015, Zvesené: 24.6.2015


 • T+T Rozhodnutie 2015

Príloha

Zverejnené: 5.6.2015 • Územný plán Doplnok č. 2 Kotešová

Príloha

Zverejnené: 5.6.2015 • Ponuka práce
 • OZNAM - Predaj mlieka a syrových výrovkov


AGROFIN poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov začína v našej obci prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu predávať surové kravské mlieko a originálne balené mliečne výrobky len od slovenských výrobcov.
Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch
OKREM SVIATKOV vždy
V STREDU
v čase 16.10 – 16.30 hod.       na trhovom mieste
Na mlieko si môžete priniesť vlastné nádoby, ale taktiež si u šoféra môžete zakúpiť 1,5 l fľašu za 0,20 €.
V mliečnom exprese si môžete zo sortimentu mliečnych výrobkov zakúpiť slovenskú bryndzu, domáce maslo, tvaroh, jogurty, oštiepky, parenice, ovčí syr, ovčie jogurty, zákvasy, smotany, korbáčiky, syrové nite, žinčicu, tvrdé syry... a podobne.

  • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho prerokovania
 • Oznámenie SKANSKA

Príloha
Oznámenie o začatí stavebného konania
Príloha 2 Dátum vyvesenia 3.3.2015, dátum zvesenia 18.3.2015 
Príloha 3 Dátum vyvesenia 20.4.2015, dátum zvesenia 5.5.2015 
Stavebné povolenie Dátum vyvesenia 15.5.2015
Oznámenie o začatí stavby Dátum vyvesenia 23.6.2015, dátum zvesenia 8.7.2015

Zverejnené 20.1.2015, Aktualizované 22.6.2015 • Oznámenie o začatí stvebného konania COOP Jednota Logistické centrum - sklad paliet

Príloha

Stavebné povolenie

Zverejnené: 11.2.2015, Aktualizované: 5.5.2015

 • Záväzné stanovisko - Vodná stavba Hričov


 • OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPOJENÉHO A ÚZEMNÉHO STAVEBNEHO KONANIA
Príloha
Zverejnené: 14.4.2015


 • Štatút obce - návrh
Zverejnené: 31.3.2015


 • Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
Zverejnené: 30.3.2015


 • Životné prostredie – Oznámenie o začatí správneho konania BRS-Stav, s.r.o.
Zverejnené:27.3.2015


 • Oznámenie - Výrub drevín Ovčiarsko
Zverejnené: 16.3.2015


 • Územný plán zmena a doplnok č.3
Zverejnené:14.3.2015


 • Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Vitalo
Zverejnené: 11.3.2015


 • Rozhodnutie - T+T
Zverejnené: 16.3.2015


 • Oznámenie - Výrub drevín ŽSR
Zverejnené:16.3.2015


 • Oznámenie o začatí stavebného konania COOP Jednota Logistické centrum - sklad paliet
Zverejnené: 11.2.2015


 • Verejná vyhláška


 • Oznámenie METALIMPEX
Zverejnené: 30.1.2015


 • Rozhodnutie ŽP - posudzovanie SAKER
Zverejnené: 30.1.2015


 • Oznámenie o začatí správneho konania ŽSR 2015
Zverejnené: 22.1.2015


 • Rozhodnutie METALIMPEX
Zverejnené: 1.2.2015


 • Podnikateľský zámer SLOVGEO
Zverejnené: 14.1.2015


 • Kolaudačné rozhodnutie SEVAK


 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


Autor: Administrator, vytvorené: 24.06.2015 16:05, zmenené: 24.05.2016 08:58